Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öksüz, E., ve Malhan, S.(2005). Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Sendrom, 54-59.

Sorumlu Yazar: 
Ergün Öksüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Kadın cinsel fonksiyon indeksi Türkçe uyarlaması ölçeğinin güvenilirliği iki şekilde değerlendirildi: iç tutarlılık (maddelerin bir faktör içerisinde konuyla ilgili olma/an) ve test-tekrar test güvenilirliği (zaman içinde tepkilerin sabitfiğ i). Cronbach alfa istatistiği kullanılarak, iç tutarlılık tüm maddeler için ve 6 alan için ayrı olarak belirlendi (Tablo 6). Altı alan için yüksek korelasyonlar gözlendi (Cronbach alfa değerleri 0.75-0.95). Test-tekrar test güvenilirliği iki uygulama puanları arasında sabitlik katsayısı (Pearson product-moment correlation) hesaplanarak değerlendirildi. Toplam test-tekrar test güvenilirliği tüm alanlar (r=O.B0-0.90) ve toplam puan (r=0.92) için yüksekti. Cinsel uyarılma ve cinsel ağrı alanları en yüksek test-tekrar test güvenilirliği (r=0.90) gösterdi (Tablo 6).

19 madde

Derecelendirme: 
İletişim: