Mevcut Semptomlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinn, A. A. (2007). Mevcut Semptomlar Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(4), 201-215.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/