KARDİYOVASKÜLER KISITLILIK VE SEMPTOMLAR PROFİLİ

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atik D., & Çınar, S. (2015). A psychometric evaluation of the turkish version of the cardiovascular limitations and symptoms profile. Journal of Contemporary Medicine, 5(2), 71-82. Doi: 10.16899/ctd.30638

Sorumlu Yazar: 
Derya Özcanlı Atik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: