DSM-5 Disosyatif Semptomlar Şiddet Ölçeği– Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalın Sapmaz, Ş., Ergin, D., Şen Celasin, N., Özek Erkuran, H., Karaarslan, D., Öztekin, S., … & Aydemir, Ö. (2017). Validity and reliability of the Turkish version of the DSM-5 Dissociative Symptoms Severity Scale–Child Form. Journal of Trauma & Dissociation, 18(4), 624-634. https://doi.org/10.1080/15299732.2016.1252000

Sorumlu Yazar: 
Sermin Yalın Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: