Kardiyovasküler Kısıtlılık Ve Semptomlar Profili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcanlı- Atik., & Çına, S. (2015). Kardiyovasküler Kısıtlılık Ve Semptomlar Profilinin (Clasp) Türkçe versiyonunun psikometrik. Journal of Contemporary Medicine, 5(2), 71-82. DOI: 10.16899/ctd.30638

Sorumlu Yazar: 
Derya Özcanlı Atik
Geçerlik: 

Yapı geçerliği sonucunda, orijinal ölçekte mobilite ve sosyal yaşam etkinliklerini sorgulayan maddeler aynı faktör yapısı altında, ev içi faaliyetlerini sorgulayan dört madde farklı iki faktör altında toplandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.92 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: