Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ogelman, H. G., Körükçü, Ö., Sarıkaya, H. E., Güngör, H. ve Ersan, C. (2015). Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Resimli Sosyometri Ölçeği’nin dört yaş Türk çocukları için geçerlik güvenirlik çalışmaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 109-129.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: