Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdurcan, S., & Kırdök, O. (2017). Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(3), 1140-1150.

Sorumlu Yazar: 
Suat Erdurcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/