Karar Verme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taşdelen, A. (2002). Öğretmen adaylarının farklı psiko sosyal değişkenlere göre karar verme stilleri. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Taşdelen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: