Mesleki Görevlere Yönelik Zaman Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göloğlu-Demir C., ve Gelişli, Y. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mesleki görevlerine yönelik ders dışı zaman kullanımları. İlköğretim Online Dergisi, 16(4), 1532-1557. doi: DOI: 10.17051/ilkonline.2017.342973

Sorumlu Yazar: 
Cennet Göloğlu Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/