Mesleki İlgi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, O. (2011). “Mesleki İlgi Envanteri”nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Olcay Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: