Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Zeynel, E. ve Çarıkçı, İ.H. (2017). Akademisyenlerin mesleki motivasyon algı düzeyini ölçmeye yönelik bir mesleki motivasyon ölçeğinin tasarımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 125-148.

Sorumlu Yazar: 
Esra Zeynel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: