Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kharbouch S. B. ve Şahin, N. H. (2007). Menopozal dönemlerdeki yaşam kalitesinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15(59), 82-90.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İç tutarlılığı için Cronbach’s Alpha çözümlemesi kullanılmıştır. Her alt grupta madde sayısı farklı olduğundan her bir alt grup için Cronbach’s Alpha değeri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu değer 0.73-0.88 arasındadır.

29 soru 4 alt boyut
Vazomotor
Psikososyal
Fiziksel
Cinsel

Derecelendirme: