Kadınlarda Sigara Bırakma Tutum Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktaş, A. ve Aştı, T. (2007). Kadınlarda Sigara Bırakma Tutum Anketi’nin (KSBTA) dil eşdeğerliği ve güvenirliği. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15(58), 40-47.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: