Menopoza Özgü Sıcak Basması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dişli, B. (2020). Menopoza Özgü Sıcak Basması Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Dişli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

10 madde

Derecelendirme: 
11’li likert (0=Hiç etkilemedi, 10= Çok Etkiledi
İletişim: