Testis Kanseri ve Kendi Kendine Testis Muayenesine Yönelik Sağlık İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avci, I. A., & Altinel, B. (2018). The Validity and Reliability of Health Belief Scale for Testicular Cancer Self-Examination. American journal of men’s health, 12(3), 531–538.

Sorumlu Yazar: 
İlkur AYDIN AVCİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Duyarlılık alt boyutu (5 madde), ciddiyet/önemseme alt boyutu (10 madde), yarar ve sağlık motivasyonu alt boyutu (6 madde), engeller alt boyutu (9 madde), öz etkililik alt boyutu (4 madde) ve sağlık motivasyonu alt boyutu (3 madde).

Derecelendirme: 
Ölçek 1’den 5’e kadar puanlanan likert tipi bir ölçek olup, ölçeğe verilecek cevaplar, kesinlikle katılıyorum=5; katılıyorum=4; kararsızım= 3; katılmıyorum=2 ve kesinlikle katılmıyorum= 1 olarak puanlanmaktadır.
İletişim: