Mayo Dirsek Performans Skoru

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Celik, D. (2015). Psychometric properties of the Mayo Elbow Performance Score. Rheumatology international, 35(6), 1015-1020.

Sorumlu Yazar: 
D. Celik
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği MEPS-T ile ASES, OES ölçekleri arasında sırasıyla r=0.83, r=0.77, SEV ile arasında r=0.59 değerinde ilişki bulunmuştur. Yakınsak-ıraksak geçerlik için MEPS-T ile SF-36 arasındaki ilişki incelendi ve SF-36 ölçeğindeki 2 alt boyut ile yüksek derecede, diğer 2 boyut ile düşük derecede ilişki bulunmuştur ancak alanyazında bu değerleri karşılaştıracak başka bir araştırma bulunmamaktadır.

Güvenirlik: 

Test-tekrar test yöntemiyle testler arası korelasyon katsayısı 2 yönlü ANOVA modeliyle 0.89 değeri bulunmuştur ve bu değer ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.

Mayo Dirsek Performans Skoru ölçeği 4 alt boyuttan ve 15 maddeden oluşmaktadır.
Ağrı (4m):
Hareket açıklığı (3m):
Stabilite (3m):
Günlük fonksiyon (5m):

Derecelendirme: 
Çoktan seçmeli
İletişim: