Mekansal Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tığcı, F. (2003). 6 yaş çocukları için Mekansal Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi ve Mekansal Algı Eğitim Programı’nın mekansal algı gelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Mekansal Algı Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayıları Cronbach Alpa için.8215; Spearman Brown için.7895; Guttman Split Half için ise.7889 olarak belirlenmiştir.

51 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/