Mekansal Düşünme Becerisi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şanlı, C. (2021). Mekânsal düşünme becerisi testinin geliştirilmesi, International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12(43), 1-18. http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2858

Sorumlu Yazar: 
Cennet Şanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/