Yönetici Algı Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uylas, S. D. (2017). Okul yöneticilerinin sosyal-duygusal eğitim liderliği ve algı yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Sümeyra Dilek Uylas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: