Kujala Patellofemoral Skoru

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuru, T., Dereli, E. E., & Yalman, A. (2010). Validity of the Turkish version of the Kujala Patellofemoral Score in patellofemoral pain syndrome. Acta Orthop Traumatol Turc, 44(2), 152-6. doi:10.3944/AOTT.2010.2252

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Kuru
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: