Takım Sporlarında Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biçer, S. (2013). Takım sporlarında öğrenilmiş çaresizliği ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin).

Sorumlu Yazar: 
Selin Biçer Baikoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, öğrenilmiş çaresizliğe özgü 3 alt boyut olan içsel, değişmez ve genel yükleme boyutlarını ölçecek biçimde hazırlanmıştır

Derecelendirme: 
İletişim: