Üniversite Öğrencilerine Yönelik Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biber, M. ve Başer, N. (2014). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 492-504. doi: 10.7822/omuefd.33.2.11

Sorumlu Yazar: 
Mahir Biber
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: