Matematik Öğretiminde Dil Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bali, G. Ç. (2002). Matematik Öğretiminde Dil Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 57-61.

Sorumlu Yazar: 
Gaye Çalıkoğlu Bali
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 18 madde
Yazılı anlatım ve yazılı ödevler (5): Matematik dersinde öğretmen yazılı anlatıma da önem vermelidir.
Sembolik anlatım (3): Matematikte kullanılan semboller yazılı ifadelerle açıklanmasa da olur.
Problem oluşturma (5): Günlük hayat problemleri matematiksel ifadelere dönüştürülemez.
Sözlü anlatım (5): Öğrenci matematik sembollerinin anlamını bilmeden de kullanabilir.

Derecelendirme: