Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koparan, T. (2012). Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 3(1), 66-79.

Sorumlu Yazar: 
Timur Koparan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 Alt Boyut ve 24 Madde
Anlama (3 m): Grafik tablet kullanılarak işlenen matematik ve geometri derslerini daha fazla öğreniyorum.
Avantaj (Geleneksel Ortama Göre) (5 m): Grafik tablet sayesinde matematik ve geometri derslerinde şekiller ve grafikler daha kolay çizilip anlaşılıyor
Ortam (4 m): Grafik tablette ile ders işlerken öğretmenin yazısını okuyamıyorum
Kullanım (3 m): Sınıfın önüne çıkıp grafik tableti kullanmayı seviyorum
Motivasyon (5 m): Grafik tablet ile ders anlatıldığında derse daha fazla konsantre oluyorum.
Akış ve Düzen (2 m): Grafik tablet kullanımı ile matematik ve geometri dersleri daha planlı ve organize hale geliyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: