Matematik ve Ben Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktaş-Cansız, M. & Tabak, S. (2018). Turkish Adaptation of Math and Me Survey: A Validity and Reliability Study. European Journal of Educational Research, 7, 707-714. DOI: 10.12973/eu-jer.7.3.707

Sorumlu Yazar: 
Meral Cansız Aktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: