Matematik Uygulamaları Dersi Beklenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaplan, A., Öztürk, M. ve Doruk, M. (2014). Matematik Uygulamaları Dersine Yönelik Beklenti Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 85-103, http://dx.doi.org/10.17556/jef.19885

Sorumlu Yazar: 
Abdullah KAPLAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

29 madde ve 3 alt boyut
Bilişsel Beklentiler (13 Madde)
1. Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilmeyi bekliyorum.
2. Matematiğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini kurabilmeyi bekliyorum.
Duyuşsal Beklentiler (4 Madde)
1. Matematik kaygımın artacağını düşünüyorum
2. Bu dersin matematik korkumu artıracağını düşünüyorum
Öğretimden Beklentiler (12 Madde)
1. Öğretmenimin problem çözümlerinde takıldığımız yerlerde bizi ipuçlarıyla yönlendirmesini bekliyorum
2. Dersin işlenişinde ilginç etkinliklerin yapılmasını bekliyorum

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum- 5=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: