Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aytaçlı, B. ve Gündoğdu, K. (2019). Matematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1),171-191.

Sorumlu Yazar: 
Berrak Aytaçlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: