Matematik Tutum Ölçeği (MATT) Kısaltılmış Formu (İlköğretim için)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nazlıçiçek, N. ve Erktin, E. (2002). İlköğretim Matematik Öğretmenleri İçin Kısaltılmış Matematik Tutum Ölçeği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-/netscape/b_kitabi/PDF/Matematik/Post… adresinden ulaşılabilir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: