İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.

Sorumlu Yazar: 
Recep Bindak
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için yapı geçerliği, faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach Alpha katsayısı 0,84 olarak bulunmuştur.

16 maddeden oluşur.

Derecelendirme: 
“her zaman, çoğu zaman, arasıra, hemen hemen hiç ve hiçbir zaman”
İletişim: