Matematik Kaygısını Derecelendirme Ölçeği İlköğretim Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baloğlu, M. ve Balgalmış, E. (2010). Matematik Kaygısını Derecelendirme Ölçeği İlköğretim Formu’nun Türkçe’ye uyarlanması, dil geçerliği ve psikometrik incelemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 77-110.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Baloğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 26 madde
Matematiksel İşlemler Kaygısı (7 m)
Matematik Uygulama Kaygısı (6 m)
Matematik Ders Kaygısı (3 m)
Matematik Öğretmeni Kaygısı (5 m)
Matematik Sınav Kaygısı (5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= hiç – 4= çok çok)
İletişim: