Matematik Sınavı Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dulkadir, K. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik sınavı kaygısı (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Kevser Dulkadir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: