Matematik Öz-Bildirim Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için Matematik Öz-Bildirim Envanterinin geliştirilmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Ayça Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: