Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği (MARS-SV)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurum, H. (2012). Application of rasch rating scale model with mathematics anxiety rating scale- short version (MARS-SV) (Yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: