Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akçakın, V. (2018). Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 259-277.

Sorumlu Yazar: 
Veysel Akçakın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: