Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (BAMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G. ve Göksu, V. (2014). Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 425-435.

Sorumlu Yazar: 
Solmaz Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

19 madde ve 4 Alt boyut
İçsel Motivasyon (10 m): Biyoloji konularında tartışmaktan zevk alıyorum.
Motivasyonsuzluk (8 m): Hiçbir fikrim yok. Öğrendiklerimin ne işe yarayacağını anlamıyorum.
Dışsal Motivasyon-Meslek (11 m): Gelecek için seçtiğim meslek bu alanla ilgili olduğu için.
Dışsal Motivasyon-Sosyal (5 m): Aileme biyoloji dersini başardığımı göstermek için

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: