Matematik Öğretimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tabuk, M.,ve Tabuk, M. (2018). Öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine ilişkin tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 2(1), 52-66.

Sorumlu Yazar: 
Mesut Tabuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İlk olarak madde puanları normal dağılımını göstermek için ölçme aracının Türkçe formunun maddelerine ilişkin betimsel bulgulara yer verildi.

2 alt boyut 20 madde
Matematik Öğretimine İlişkin Tutum ( 11 m ) :
Matematiğe İlişkin Tutum ( 9 m ) :

Derecelendirme: 
8’li Likert (1=Kesinlikle Yanlış , 2= Kesinlikle Doğru )
İletişim: