Matematik Kaygısı Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baloglu, M., & Balgalmis, E. (2010). The Adaptation of the Mathematics Anxiety Rating Scale-Elementary form into Turkish, language validity, and preliminary psychometric investigation. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(1), 101-110.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa BALOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayıları .77 ile .04 arasında değişmektedir.

5 alt boyut ve 26 madde
Matematiksel İşlemler Kaygısı (7 m)
Matematik Uygulama Kaygısı (6 m)
Matematik Ders Kaygısı (3 m)
Matematik Öğretmeni Kaygısı (5 m)
Matematik Sınav Kaygısı (5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= hiç – 4= çok çok)
İletişim: