Matematik Kaygısını Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baloğlu, M. (2005). Matematik Kaygısını Derecelendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 7-30.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Baloğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: