Matematik Test Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şan, İ. ve Akdağ, M. (2017). Ortaokul öğrencileri için matematik sınavı kaygısı ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 11 (1), 128-159.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Şan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: