Matematik Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erktin, E., Dönmez, G. ve Özel, S. (2006). Matematik Kaygısı Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Eğitim ve Bilim, 31(140), 26-33.

Sorumlu Yazar: 
Emine Erktin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: