Matematik Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.

Sorumlu Yazar: 
Mine Işıksal
Geçerlik: 

Günlük yaşamda matematik kullanımı olarak adlandırılan faktörde yer alan maddelerin birinci faktörde verdikleri faktör yüklerinin .36 ve üzeri, madde toplam korelasyonlarının da .28 ve üzeri olduğu görülmektedir. Denklemler olarak adlandırılan faktörde yer alan maddelerin ikinci faktörde verdikleri yüklerin .73 ve üzeri, madde toplam korelasyonlarının ise .38 ve üzeri, simetri olarak adlandırılan faktörde yer alan maddelerin üçüncü faktörde verdikleri faktör yüklerinin de .80 ve üzeri, madde toplam korelasyonlarının da .39 ve üzeri olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğinin güvenirliğiyle ilgili olarak hesaplanan Cronbach α katsayısı ise .84 olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 15 madde
Günlük yaşam örnekleri (10): Bir alışveriş merkezinden alınan araç gereçlerin toplam fiyatını hesaplama.
Denklemler (3): Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözebilme.
Simetri (2): Şeklin simetri eksenini bulabilirim.

Derecelendirme: 
Ölçek 5’li Likert tipi olarak hazırlanmış maddeler “Kendime her zaman güvenirim- 5…..kendime hiç güvenmem-1” olacak şekilde puanlanmıştır.
İletişim: