Matematiğe Yönelik Tutum Gözlem Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Boz,H. (2017). Matematiğe yönelik tutum gözlem formunun geliştirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisan tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Boz
Geçerlik: 

Veri setinde % 27’lik orana göre hem alt hem de üst gruplardaki birey sayısı 17’dir. Alt gruptaki bireylerin hem tek hem de çift numaralı formlarında ortak yer alan kişi sayısı 13; üst gruptaki bireylerin hem tek hem çift numaralı formlarında ortak yer alan kişi sayısı 8’dir. Hesaplama formülünde bu değerler yerlerine konulduğunda ÇT=1-|((17-8)+(17-13)/34|=0.62 olarak hesaplanmıştır. Buna göre gözlem formunun orta düzeyin üzerinde tutarlı sınıflama yaptığı söylenebilir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .890’dır. Spearman-Brown iki yarı korelasyon katsayısı değeri ise .813 hesaplanmıştır.

Örnek maddeler:
Öğretmen ile göz teması kurar.
Bir problem ile çözüm buluncaya kadar uğraşır.
Başka şeylerle ilgilenmez.
Ödevlerini özenle yapar.
Tahtada soru çözmek ister.

Derecelendirme: 
Evet gözleniyor, Hayır gözlenmiyor
İletişim: