Matematiğe Yönelik Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (MYAOİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, D. (2017). Developing the irrational beliefs in mathematics scale (IBIMS): A validity and reliability study. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(3), 627-644, ISSN: 1307-9298.

Sorumlu Yazar: 
Deniz KAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: