Matematiğe Karşı Korku ve Tutumlar Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, S. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

19 maddeden oluşmaktadır.
Matematiği neden okumak zorunda olduğumu anlayamıyorum (12.madde)
Matematik dersini düşünmekten başka derslere çalışmadığım olur (4. madde)
Matematik dersinde konular bana karmaşık gelir (16. madde)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=asla katılmam- 4= tamamen katılırım)