Korku Kaçınma İnanışlar Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan-Bingül, Ö. (2008). The Fear Avoıdance Belıefs Questıonnaıre’in(Korku-Kaçınma İnanışlar Anketi) Türkçe’ye uyarlanması, güvenilirliği ve geçerliliği(Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: