Matematik Dersinde Akış Durumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A., & Mammadov, M. (2016). Development of the Flow State Scale in Mathematic Lesson. Journal of Theory and Practice in Education, 12(4), 879-890.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: