Akıl Hastalığına Karşı Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çırakoğlu, O. C. (1999). Coorpetative contact and attitudes toward mental illness (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: