Manchester Sürücü Tutum ve Davranışları Bataryası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yasak, Y. (2002). Trafik kazalarıyla ilişkili sürücü tutum ve davranışları. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yeşim Yasak
Geçerlik: 

Veriler üzerinde yapılan faktör analizi ölçeğin toplam varyansının %39.33’ nu açıklayan 3 faktör bulunduğunu göstermiştir.(Sürücülük Yeteneği Ölçeği)
Veriler üzerinde yapılan faktör analizi ölçeğin toplam varyansının %35.28’ni açıklayan 2 faktör bulunduğunu göstermiştir(Trafikte Heyecan Arama Ölçeği)
Veriler üzerinde yapılan faktör analizi ölçeğin toplam varyansının %52.33’nü açıkayan 3 faktör bulunduğunu göstermiştir(Trafik Öfkesi Ölçeği)

Güvenirlik: 

Sürücülük Yeteneği Ölçeği
Ortalama bir Türk sürücüsüne göre ihtiyatlı olma(8 madde): hız sınırına uymak
Ortalama bir Türk sürücüsüne göre yeteneklerine güvenme(12madde):Dikkatli araç kullanmak
Ortalama bir Türk sürücüsüne risk alma(8 madde): Gerekli olduğunda kurallardan vazgeçmek

Trafikte Heyecan Arama Ölçeği
Sürücülük tarzı-sakin(10madde):Hiçbir zaman diğer sürücülerle yarışmaya çalışmam
Sürücülük tarzı-hız yönelimli(10 madde): Her zaman hızlıyımdır
Sürücülük tarzı- arabadan güç alma( 6 madde): Araba kullanırken kendimi güçlü hissederim

Sürücü Davranışı Ölçeği
SDÖ-hata/ihmal(16 madde):İşaretleri yanlış okuyup yanlış göbekten yola girmek
SDÖ-ihlal: Bir sürücünün davranışına kızıp dersini vermek için onu kovalamak

Güvenli Sürücülük Eğilimi ve Saldırgan Sürücülük Eğilimi
Güvenli Sürücülük Eğilimi: Hiçbir zaman hız sınırını aşmam
Saldırgan Sürücülük Eğilimi: Otobanda hız sınırını aşar mısınız?

Trafik Öfkesi Ölçeği
İlerlemenin engellenmesi(15 madde): Sol şeritte çok yavaş giden bir sürücü var ve trafiği aksatıyor.
Dikkatsiz/sorumsuz sürücülük(6 madde):Biri yolun şartlarına göre çok hızlı gidiyor.
Saldırgan sürücülük( 8 madde): Biri araç kullanışınıza bağırarak tepki gösterdi

Derecelendirme: 
İletişim: