Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, G., & Dogan, N. (2014). Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS): A validity study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2453-2457. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.590

Sorumlu Yazar: 
Güler Yavuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: