Manevi Kaynaklar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Çelimli, Ç., Sevim, E. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Kaynaklar Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı içinde (s. 759-767). Ankara: TEBAD.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: